[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb locales i el teclat a squeezeAfegint mes informacio:
- a l'obrir terminal com a root, el menu esta en catala.
- a l'obrir terminal com a usuari, el menu esta en angles
- apareix com a current locale a terminal el ANSIX3.4-1968 i a sota desactivat l'UTF-8
- les tecles de control de cursor, no funcionen i tinc que desactivar el teclat numeric per poder funcionar i recuperar ordres a terminal per exemple o per bellugar-me dintre de gedit.
- a l'evolution, al crear un missatge la codificacio per defecte es us-ascii

He fet:
    sudo dpkg-reconfigure locales
i posant unicament ca_ES.UTF-8 UTF-8 com a codificacio valida
he fet
    sudo locale-gen
obtenint:
Generating locales (this might take a while)...
  ca_ES.UTF-8... done
Generation complete.
i si miro la instal.lacio de locales veig:
xavier@PC002:~$ apt-cache pkgnames locale
locales-all
locales
localepurge
locale-config-skolelinux
xavier@PC002:~$ apt-cache policy locales
locales:
  Installed: 2.10.2-2
  Candidate: 2.10.2-2
  Version table:
*** 2.10.2-2 0
        500 http://ftp.es.debian.org testing/main Packages
        500 http://ftp.es.debian.org squeeze/main Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
xavier@PC002:~$ apt-cache policy locales-all
locales-all:
  Installed: (none)
  Candidate: 2.10.2-2
  Version table:
     2.10.2-2 0
        500 http://ftp.es.debian.org testing/main Packages
        500 http://ftp.es.debian.org squeeze/main Packages
xavier@PC002:~$ apt-cache policy localepurge
localepurge:
  Installed: (none)
  Candidate: 0.6.1
  Version table:
     0.6.1 0
        500 http://ftp.es.debian.org testing/main Packages
        500 http://ftp.es.debian.org squeeze/main Packages
xavier@PC002:~$ apt-cache policy locale-config-skolelinux
locale-config-skolelinux:
  Installed: (none)
  Candidate: (none)
  Version table:
Algu te alguna idea, sempre acabo igual faci el que faci:

xavier@PC002:~$ sudo locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=ca_ES
LC_CTYPE="ca_ES"
LC_NUMERIC="ca_ES"
LC_TIME="ca_ES"
LC_COLLATE="ca_ES"
LC_MONETARY="ca_ES"
LC_MESSAGES="ca_ES"
LC_PAPER="ca_ES"
LC_NAME="ca_ES"
LC_ADDRESS="ca_ES"
LC_TELEPHONE="ca_ES"
LC_MEASUREMENT="ca_ES"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES"
LC_ALL=
I ja sabeu, de moment sense accents.
Gracies per la paciencia.

Per cert, veig per els comentaris que hi ha força gent d'una edat que fa suposar que el primer ordinador personal el va veure quan anava a la facultat.
Jo el primer que vaig remenar va ser u Elite Euroiplus II (em sembla recordar) que tenia dos flamants disqueteres de 512 KB i 16 KB de RAM.
Com que soc una mica drapaire fins fa poc l'he conservat, pero la dona em va donar un ultimatum, o tota la electronica obsoleta al carrer, o la electronica i jo al carrer.
Ara els toca a les capses de papers acumulats durant els 35 anys que fa que visc al pis actual.

Be, salut i si feu enes birres mi apuntare, sempre es bo fer coneixencas.

**----------------------------**
Xavier De Yzaguirre


xdeyzaguirre(a)ono.com

.
Reply to: