[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paquet trencat en un fitxer localOn Monday 14 September 2009 15:51:55 Ernest Adrogué wrote:
> 14/09/09 @ 16:47 (+0200), thus spake xbatlle@anunciatacat.org:
> > On Monday 14 September 2009 14:14:43 Lluis wrote:
> > > El Mon, Sep 14, 2009 at 02:57:27PM +0200, Xavier Batlle ens deleit� amb
> > > les
> >
> > seg�ents paraules:
> > > > Bones,
> > > >
> > > > Tinc el següent problema:
> > > >
> > > > Vaig baixar el fitxer install_flash_player_10_linux.deb per a fer la
> > > > instal.lació del plugin de flash. Però alguna cosa va fallar i no es
> > > > va completar la instal.lació.
> > >
> > > Entenc, doncs, que el .deb el vas baixar i instal.lar a manija i, per
> > > tant, no es troba en el teu sources.list.
> >
> > Efectivament.
> >
> > > Si es aixi, la reinstal.lacio del paquet l'has de fer amb el fitxer que
> > > vas baixar:
> > >
> > >     sudo dpkg --install <fitxer.deb>
> >
> > Si faig això obtinc:
> > # dpkg --install install_flash_player_10_linux.deb
> > (S'està llegint la base de dades ... hi ha 98112 fitxers i directoris
> > instal·lats actualment.)
> > S'està preparant per a reemplaçar adobe-flashplugin 10.0.32.18-1 (fent
> > servir install_flash_player_10_linux.deb) ...
> > update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> > update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> > dpkg: warning: seqüència de «pre-removal» antiga returned error exit
> > status 2 dpkg - s'està provant la seqüència del paquet nou en el seu
> > lloc... update-alternatives: error: no alternatives for
> > iceape-flashplugin. update-alternatives: error: no alternatives for
> > iceape-flashplugin. dpkg: s'ha produït un error en processar
> > install_flash_player_10_linux.deb (-- install):
> >  el subprocés seqüència pre-removal nova retornà el codi d'eixida d'error
> > 2 postinst called with argument `abort-upgrade'
> > dpkg: s'ha produït un error en netejar:
> >  el subprocés installed post-installation script retornà el codi d'eixida
> > d'error 1
> > S'han trobat errors en processar:
> >  install_flash_player_10_linux.deb
>
> Edita el fitxer /var/lib/dpkg/info/install_flash_player_10_linux.prerm
> i comenta les línies que fan referència a 'update-alternatives' o
> simplement afegeix 'exit 0' a dalt de tot.

el fitxer era /var/lib/dpkg/info/adobe-flashplugin.prerm però ja he vist per on 
anava la cosa.

he afegit exit 0 i he pogut desinstal.lar el paquet dels nassos.
Ara a veure com m'ha quedat tot plegat.

Moltes gràcies. Ja em veia reinstal.lant tot el sistema.


>
> Llavors torna a intentar eliminar el paquet amb el dpkg.
>
> --
> ErnestReply to: