[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paquet trencat en un fitxer local14/09/09 @ 16:47 (+0200), thus spake xbatlle@anunciatacat.org:
> On Monday 14 September 2009 14:14:43 Lluis wrote:
> > El Mon, Sep 14, 2009 at 02:57:27PM +0200, Xavier Batlle ens deleit� amb les 
> seg�ents paraules:
> > > Bones,
> > >
> > > Tinc el següent problema:
> > >
> > > Vaig baixar el fitxer install_flash_player_10_linux.deb per a fer la
> > > instal.lació del plugin de flash. Però alguna cosa va fallar i no es va
> > > completar la instal.lació.
> >
> > Entenc, doncs, que el .deb el vas baixar i instal.lar a manija i, per tant,
> > no es troba en el teu sources.list.
> Efectivament.
> >
> > Si es aixi, la reinstal.lacio del paquet l'has de fer amb el fitxer que vas
> > baixar:
> >
> >     sudo dpkg --install <fitxer.deb>
> 
> Si faig això obtinc:
> # dpkg --install install_flash_player_10_linux.deb
> (S'està llegint la base de dades ... hi ha 98112 fitxers i directoris 
> instal·lats actualment.)
> S'està preparant per a reemplaçar adobe-flashplugin 10.0.32.18-1 (fent servir 
> install_flash_player_10_linux.deb) ...
> update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> dpkg: warning: seqüència de «pre-removal» antiga returned error exit status 2
> dpkg - s'està provant la seqüència del paquet nou en el seu lloc...
> update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
> dpkg: s'ha produït un error en processar install_flash_player_10_linux.deb (--
> install):
>  el subprocés seqüència pre-removal nova retornà el codi d'eixida d'error 2
> postinst called with argument `abort-upgrade'
> dpkg: s'ha produït un error en netejar:
>  el subprocés installed post-installation script retornà el codi d'eixida 
> d'error 1
> S'han trobat errors en processar:
>  install_flash_player_10_linux.deb

Edita el fitxer /var/lib/dpkg/info/install_flash_player_10_linux.prerm
i comenta les línies que fan referència a 'update-alternatives' o
simplement afegeix 'exit 0' a dalt de tot.

Llavors torna a intentar eliminar el paquet amb el dpkg.

-- 
Ernest


Reply to: