[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paquet trencat en un fitxer localOn Monday 14 September 2009 14:14:43 Lluis wrote:
> El Mon, Sep 14, 2009 at 02:57:27PM +0200, Xavier Batlle ens deleit� amb les 
seg�ents paraules:
> > Bones,
> >
> > Tinc el següent problema:
> >
> > Vaig baixar el fitxer install_flash_player_10_linux.deb per a fer la
> > instal.lació del plugin de flash. Però alguna cosa va fallar i no es va
> > completar la instal.lació.
>
> Entenc, doncs, que el .deb el vas baixar i instal.lar a manija i, per tant,
> no es troba en el teu sources.list.
Efectivament.
>
> Si es aixi, la reinstal.lacio del paquet l'has de fer amb el fitxer que vas
> baixar:
>
>     sudo dpkg --install <fitxer.deb>

Si faig això obtinc:
# dpkg --install install_flash_player_10_linux.deb
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 98112 fitxers i directoris 
instal·lats actualment.)
S'està preparant per a reemplaçar adobe-flashplugin 10.0.32.18-1 (fent servir 
install_flash_player_10_linux.deb) ...
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
dpkg: warning: seqüència de «pre-removal» antiga returned error exit status 2
dpkg - s'està provant la seqüència del paquet nou en el seu lloc...
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
dpkg: s'ha produït un error en processar install_flash_player_10_linux.deb (--
install):
 el subprocés seqüència pre-removal nova retornà el codi d'eixida d'error 2
postinst called with argument `abort-upgrade'
dpkg: s'ha produït un error en netejar:
 el subprocés installed post-installation script retornà el codi d'eixida 
d'error 1
S'han trobat errors en processar:
 install_flash_player_10_linux.deb>
> I esperar a que aquesta vegada no falli (sense el missatge d'error es
> dificil fer-se una idea de pq va fallar).
>
> En tot cas sempre pots forc,ar a que es desintal.li el paquet mitjanc,ant:
>
>     sudo dpkg --remove --force-all <nom_del_paquet>

# dpkg --remove --force-all adobe-flashplugin
dpkg: warning: overriding problem because --force enabled:
 El paquet està en un estat molt dolent e inconsistent - el tindreu que
 reinstal·lar abans d'intentar desinstal·lar-lo.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 98112 fitxers i directoris 
instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant adobe-flashplugin ...
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
dpkg: s'ha produït un error en processar adobe-flashplugin (--remove):
 el subprocés installed pre-removal script retornà el codi d'eixida d'error 2
postinst called with argument `abort-remove'
dpkg: s'ha produït un error en netejar:
 el subprocés installed post-installation script retornà el codi d'eixida 
d'error 1
S'han trobat errors en processar:
 adobe-flashplugin

O sigui que em quedo igual.

>
> Un cop fet aixo per a que no et doni mes la murga sobre que el paquet no
> esta correctament instal.lat, jo de tu l'esborraria i n'instal.laria un que
> si que estigui en algun dels repositoris del teu sources.list, com ara el
> "flashplugin-nonfree" que es troba tant a testing com a sid, o be el
> "flashplayer-mozilla" que hi ha al repositori de debian-multimedia.org.

Ja pots estar segur que a la propera tiro d'aquests...

Moltes gràcies.

>
> apa!
>
> --
>  "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
>  something new, the whole world becomes that much richer."
>  -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
>  Tollbooth

Reply to: