[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paquet trencat en un fitxer localBones,

Tinc el següent problema:

Vaig baixar el fitxer install_flash_player_10_linux.deb per a fer la 
instal.lació del plugin de flash. Però alguna cosa va fallar i no es va 
completar la instal.lació.

Ara quan intento fer alguna instal.lació em diu que el paquet adobe-flashplugin 
ha de ser reinstal.lat. El problema es que no troba l'arxiu. Concretament diu:

# apt-get -f install
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
E: El paquet adobe-flashplugin necessita ser reinstal·lat, però no se li pot 
trobar un arxiu.

El problema és que per a desisntal.lar-ho o reinstal.lar-ho necessito 
anomenar-lo pel nom de paquet però aleshores no sé com dir-li en quin arxiu es 
troba tal paquet.

He intentat crear un repositori local però jo no tinc el programa dpkg-
scanpackages (i no el puc instal.lar).

# apt-get --reinstall install adobe-flashplugin
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
E: El paquet adobe-flashplugin necessita ser reinstal·lat, però no se li pot 
trobar un arxiu.

En una pàgina [1] vaig trobar que algú  havia solucionat un problema semblant 
fent un canvi de dash a bash

#cd /bin
# ln -sf bash sh
# dpkg -r --force-all adobe-flashplugin
dpkg: warning: overriding problem because --force enabled:
 El paquet està en un estat molt dolent e inconsistent - el tindreu que
 reinstal·lar abans d'intentar desinstal·lar-lo.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 98112 fitxers i directoris 
instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant adobe-flashplugin ...
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
update-alternatives: error: no alternatives for iceape-flashplugin.
dpkg: s'ha produït un error en processar adobe-flashplugin (--remove):
 el subprocés installed pre-removal script retornà el codi d'eixida d'error 2
postinst called with argument `abort-remove'
dpkg: s'ha produït un error en netejar:
 el subprocés installed post-installation script retornà el codi d'eixida 
d'error 1
S'han trobat errors en processar:
 adobe-flashplugin

Però tampoc em funciona.

La meva pregunta concreta és: com ho puc fer perquè em trobi el .deb en els 
sources.list?

La pregunta general: Com me'n surto d'aquest trencament de paquets.

Moltes gràcies.

Xavier


Reply to: