[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de shell scriptingOn Saturday 22 August 2009 05:06:48 Pere Nubiola Radigales wrote:
> Jo personalment prefereixo fer servir
> M=$(echo|sed s/món/gent/)
> Els accents oberts es veuen poc
>
> Ara bash permet simplificar lo anterior
> proba M=${M/món/gent}

La tècnica de'n Pere té l'avantatge de que tot es fa dins d'un sol procés. En 
canvi, la primera tècnica fa tres forks: un per l'echo, un altre pel sed, un 
altre per executar tot això dins una subshell amb $().

En scripts petits no té importància; en scripts llargs que tenen això dins un 
'for' i que s'executen cada hora, et pots tornar mico per adonar-te de què 
provoca al teu servidor un pic de CPU 24 cops al dia.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: