[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Una de shell scriptingVinga valents:

Imaginem que declarem una variable M:

$ M="hola món"

$ echo $M

hello world

Ara tenim M declarada, i volem eliminar-li les aparicions de "món" per
afegir-hi, posem per exemple "gent".

Com faríeu això?

Jo pensava fer servir sed:

$ echo $M | sed s/món/gent/

però ara com assigne el resultat a la variable M?

M'explique?

Pau.


Reply to: