[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de shell scriptingHola,

22/08/09 @ 14:16 (+0200), thus spake Pau Climent i Pérez:
> D'acord, GENIAL, accents oberts, gràcies!!

Si no tinc mal entès es recomana no utilitzar accents oberts
sinó $(....) que té el mateix efecte.

Ernest


Reply to: