[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

atheros AR242x congelada. wifi0: FAILED verificationhola,

ja m'ha passat dues vegades: després de xuclar streams durant dues 
hores, la atheros es queda amb el led encès però ni reacciona al botó, 
ni apareix al lspci després de continuats reinicis. durant el boot 
canta algun error que no em dona temps a llegir.

tinc el kernel 2.6.26-2-686 de lenny i al kern.log hi trobo: 
Jul  8 16:43:35 tama kernel: [30633.789309] wifi0: FAILED verification 
of AR5K_PHY_WEAK_OFDM_HIGH_M1 default value [found=0x7f (127) 
expected=0x4d (77)].

sembla un bug després d'una gestió prolongada d'arxius grans, com el 
cas: un flux de video... com alguns casos a les llistes de madwifi
http://madwifi-project.org/ticket/2069
http://madwifi-project.org/ticket/1696

però no sé ben bé si ens passa el mateix. 

la primer vegada vaig trigar molta estona (tornar a posar el madwifi amb 
el module assistant, reiniciar one more time) però res feia 
descongelar-la fins que li vaig posar una ubuntu-live-usb on sí que 
funciona el botó de l'antena, i tot 'arregalat' al reiniciar a debian.

Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express en un 
acer aspire one


xab


Reply to: