[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Activating swapOn Thursday 09 July 2009 11:12:13 Ramon Cuñé wrote:
> Bones,
>
> Les dades que he proporcionat són correctes, ja que vaig fer una
> migració de Etch a Lenny.
> Per altra banda l'arquitectura és la 686.
>
> Com a afegit dir que totes les actualitzacions les he fet amb aptitude:
> # aptitude update
> # aptitude safe-upgrade

Suposo que per l'upgrade de Etch a Lenny també vas fer:

  # aptitude dist-ugrade

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: