[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: atheros AR242x congelada. wifi0: FAILED verificationLa meva experiencia personal es que funciona millor el Ath5k que el
madwifi per la Atheros. Per habilitar-ho tens que entar al fdirectori
/etc/modprobe.d i posar a la blacklist els moduls que depenen de
madwifi . A versions anterior hi havia un fitxer que t'ho permetia fer
de forma sencilla, pero vaig reinstallar el portatil i ara no el tinc.

El 10 / juliol / 2009 08:33, xab ara ele<xabi@nodo50.org> va escriure:
> hola,
>
> ja m'ha passat dues vegades: després de xuclar streams durant dues
> hores, la atheros es queda amb el led encès però ni reacciona al botó,
> ni apareix al lspci després de continuats reinicis. durant el boot
> canta algun error que no em dona temps a llegir.
>
> tinc el kernel 2.6.26-2-686 de lenny i al kern.log hi trobo:
> Jul  8 16:43:35 tama kernel: [30633.789309] wifi0: FAILED verification
> of AR5K_PHY_WEAK_OFDM_HIGH_M1 default value [found=0x7f (127)
> expected=0x4d (77)].
>
> sembla un bug després d'una gestió prolongada d'arxius grans, com el
> cas: un flux de video... com alguns casos a les llistes de madwifi
> http://madwifi-project.org/ticket/2069
> http://madwifi-project.org/ticket/1696
>
> però no sé ben bé si ens passa el mateix.
>
> la primer vegada vaig trigar molta estona (tornar a posar el madwifi amb
> el module assistant, reiniciar one more time) però res feia
> descongelar-la fins que li vaig posar una ubuntu-live-usb on sí que
> funciona el botó de l'antena, i tot 'arregalat' al reiniciar a debian.
>
> Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express en un
> acer aspire one
>
>
> xab
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org
           pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
medi-ambient es cosa de tots


Reply to: