[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Activating swapHola,
el 2.6.18 és un kernel de la versió Debian Etch i el 2.6.26 és de la versió Lenny. Son correctes les dades que has proporcionat?

L'arquitectura que menciones a la que has actualitzat és la 686 o la 386?

Salutacions.
Javier Silva.

2009/7/8 Ramon Cuñé <ramoncunye@gmail.com>
Bones,

tinc un Debian, que desprès d'actualitzar el kernel a 2.6.26-2-286 no
m'arranca, hem queda parat a "Activating swap", i l'únic que puc fer
és rebotar la màquina.
En canvi si agafo arrancar amb 2.6.18-6-686 no tinc cap problema.

Això em passa en dos màquines diferents.

Salut!


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: