[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Activating swapBones,

Les dades que he proporcionat són correctes, ja que vaig fer una
migració de Etch a Lenny.
Per altra banda l'arquitectura és la 686.

Com a afegit dir que totes les actualitzacions les he fet amb aptitude:
# aptitude update
# aptitude safe-upgrade


Salut!
El 09/07/09, Antoni Segura Puimedon <antonisp@telefonica.net> ha escrit:
> A mi el 2.26 em va portar pel camí de l'amargura (amb un net install de sid)
> que no hi havia manera que bootés i finalment vaig fer servir el meu estimat
> sysresccd per posar-hi un 2.6.30 com Déu mana i... oli en un llum.
>
> Antoni Segura Puimedon
>
> On Jul 8, 2009, at 7:00 PM, Ernest Adrogué wrote:
>
> > 8/07/09 @ 17:58 (+0200), thus spake Ramon Cuñé:
> >
> > > tinc un Debian, que desprès d'actualitzar el kernel a 2.6.26-2-286 no
> > > m'arranca, hem queda parat a "Activating swap", i l'únic que puc fer
> > > és rebotar la màquina.
> > > En canvi si agafo arrancar amb 2.6.18-6-686 no tinc cap problema.
> > >
> >
> > A mi el 2.6.26-2 només m'ha portat mal de caps.
> > De cop va deixar de funcionar el so en alguns programes i em
> > fallava l'usb-mass-storage. He tornat al 2.6.26-1 i s'ha acabat
> > el problema.
> >
> > Ernest
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> >
> >
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: