[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Activating swapA mi el 2.26 em va portar pel camí de l'amargura (amb un net install de sid) que no hi havia manera que bootés i finalment vaig fer servir el meu estimat sysresccd per posar-hi un 2.6.30 com Déu mana i... oli en un llum.

Antoni Segura Puimedon
On Jul 8, 2009, at 7:00 PM, Ernest Adrogué wrote:

8/07/09 @ 17:58 (+0200), thus spake Ramon Cuñé:
tinc un Debian, que desprès d'actualitzar el kernel a 2.6.26-2-286 no
m'arranca, hem queda parat a "Activating swap", i l'únic que puc fer
és rebotar la màquina.
En canvi si agafo arrancar amb 2.6.18-6-686 no tinc cap problema.

A mi el 2.6.26-2 només m'ha portat mal de caps.
De cop va deixar de funcionar el so en alguns programes i em
fallava l'usb-mass-storage. He tornat al 2.6.26-1 i s'ha acabat
el problema.

Ernest


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: