[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tossut com una mula en actualitzar Etch a Lenny.Secundo la moció, això és el què jo acostumo a fer sempre, perquè durant al curs a l'ordinador 1 hi tinc debian i a l'estiu hi poso gentoo.

Antoni Segura Puimedon
On Jul 8, 2009, at 7:43 PM, Lluís Gras wrote:

Eps ...

Si tens el /home a una partició a banda i no tens una selecció rara de
programari potser una alternativa per actualitzar seria la que et
proposo a continuació.

Fer una instal·lació des de zero de Lenny, si vols conservar, més o
menys, els paquets que tens instal·lats en pots aconseguir la llista
amb

cosa@ns:~$ dpkg --get-selections > paquets.txt

pots aprofitar i fer la partició arrel un mica més petita i
posteriorment guanyar espai per a la partició on rau el teu home
actual

quan acabis la nova instal·lació pots recuperar la teva selecció de
programari executant com a root

ns:~# dpkg --set-selections < /home/cosa/paquets.txt

i a continuació

ns:~# apt-get dselect-upgrade


quan la cosa funcioni correctament pots aprofitar i amb l'ajuda del
gparted redimensionar la teva partició home vella i a continuació
editar el teu fitxer /etc/fstab per reflectir-ne els canvis, per
exemple i suposant que /dev/hda5 és la partició arrel i /dev/hda6 és
la partició del home vell, el teu fstab hauria de fer una pinta
semblant a

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/hda5    /        ext3  defaults,errors=remount-ro
0    1
/dev/hda6    /home      ext3  defaults    0    1

ara un cop reiniciïs el sistema el /home serà el de la instal·lació
vella però el motor, xassís i suspensions seran d'una flamant Lenny i
probablement algun dels problemes que esmentes hauran desaparegut.

Si ets gnomita esborra tal com et diuen els fitxers de configuració i
si l'equip no te massa prestacions, ho dic per la mida que has dedicat
de disc, pots optar per LXDE o XFCE que són ben monos i funcionals, si
si, ja ho sé que hi ha el KDE, jo el faig anar :)


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: