[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: engrandint un lvm + raid1Quina enveja !!!

... samarretes, frikis suats, barbuts ...

Jo m'he hagut de conformar amb unes quantes mosses i més d'un carcamal
fent topless de matinada :P

El 4 / juliol / 2009 01:06, Orestes Mas<orestes@tsc.upc.edu> va escriure:
> A Divendres 03 Juliol 2009 19:56:35, Lluís Gras va escriure:
>>
>> Hola Orestes
>>
>> Us comento el que he fet i n'agrairia una valoració crítica
>>
>> Després de clonar els dos discs SATA amb dd els he substituït al
>> servidor i he reconstruit el raid1
>> segons les indicacions del /proc/mdstat per exemple:
>>
>> mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdb2
>>
>> mentre feia el resync he creat dues particions noves /dev/sda3 i
>> /dev/sdb3 marcades com a tipus FD ( raid autodetect )
>>
>> he creat el nou dispositiu raid1 amb
>>
>> mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sda3 /dev/sdb3
>>
>> i l'he formatat amb ext3
>>
>>  mkfs.ext3 /dev/md2
>>
>> he inicialitzat el volum físic amb
>>
>> pvcreate /dev/md2
>>
>> diria que de forma inconscient això ja m'ha afegit el volum físic al
>> grup de volums que en el meu cas es diu gv00
>> tot i que pel que he llegit també ho podria haver fet amb
>>
>> vgextend gv00 /dev/md2
>>
>> he anat mirant que deien vgdisplay i lvdisplay
>>
>> i finalment de les gairebé 500 GB disponibles n'he afegides 200 al
>> /home dels usuaris amb
>>
>> lvextend -L +200G /dev/gv00/home
>>
>> un cop redimensionat el volum lògic he fet l'equivalent amb el sistema
>> de fitxers, juro que no era conscient de que amb ext3 es pugues fer
>> "online", doncs si
>>
>> resize2fs /dev/gv00/home
>>
>> i finalment he verificat l'increment d'espai amb un df -h
>>
>>
>> ns1:~# df -h
>> S. fitxers            Mida En ús Lliure %Ús Muntat a
>> /dev/mapper/gv00-root
>>                       9,2G  1,7G  7,1G  19% /
>> tmpfs                 2,0G     0  2,0G   0% /lib/init/rw
>> udev                   10M  164K  9,9M   2% /dev
>> tmpfs                 2,0G     0  2,0G   0% /dev/shm
>> /dev/md0              183M   62M  111M  36% /boot
>> /dev/mapper/gv00-home
>>                       578G  144G  405G  27% /home
>> /dev/mapper/gv00-tmp  4,6G  138M  4,3G   4% /tmp
>> /dev/mapper/gv00-usr   17G  3,6G   13G  23% /usr
>> /dev/mapper/gv00-var   46G  5,6G   38G  13% /var
>> /dev/sdc1             917G  114G  757G  14% /var/lib/backuppc
>>
>
> Tots els passos em semblen perfectes. Jo no ho hauria pas fet diferent ni
> millor.
>>
>> Ara tot serà que el proper dia quan rebooti el sistema, per
>> assegurar-me que ho pot fer sense problemes, no funcioni res i
>> comenci a recordar tots els sants del santoral.
>>
>>
>> PD: Per cert família, avui vaig a sopar a la Traska de Molins, una
>> amiga en fa 40 i serem una desena de comensals ... no si d'exemples a
>> imitar no en falten ;)
>
> Doncs jo vinc d'un sopar de les jornades de programari lliure. Hem anat a un
> hotel de l'eixample que no era pas dolent, però la colla de barbuts suats i
> amb samarretes frikis que érem desentonava un ou amb la decoració del local.
> Ja t'ho pots imaginar.
>
> (Disclaimer: Ep! això no és pas cap crítica a qui ha triat el lloc, sinó la
> simple constatació d'un fet)
>
> Orestes.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: