[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Passar a mode consola abans d'entrar a la interfície gràficaNo ho sé, Pere. Jo t'he explicat el que em vaig trobar: i ara et copio el meu 
fstab:
elias@Daniel-Debian:/etc$ pg fstab
/dev/hda1 /mnt/sda1 ntfs ro,user,auto,gid=elias,uid=elias 0 0
/dev/hdb1 /disc2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdb2 /     ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdb3 /swap swap defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hcd0 /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hcd1 /media/cdrw2 iso9660 ro,user,noexec,noauto 0 0
/dev/hdc1 /mnt/sdc1 vfat rw,exec,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 vfat rw,user,noauto 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
(EOF):

Així, funciona. Ara, no em preguntis el perquè: jo vaig fer el que vaig fer 
perquè en una altra migració em va passar exactament el contrari: jo tenia 
els discos com a /dev/hdx i van passar a /dev/sdx sense cap raó aparent.
Adjunto també el directori /dev i el Kdiskfree.

El Sunday 19 April 2009 15:52:26 Pere Nubiola Radigales va escriure:
> En fa dubtar els canvis en el disk:
> En el meu systema squeeze + sid encara van com /dev/sdax
>  /dev/sda3      953258156 19979120 884856316  3% /
>  tmpfs         1674108    12  1674096  1% /lib/init/rw
>  udev           10240    200   10040  2% /dev
>  tmpfs         1674108    12  1674096  1% /dev/shm
>  /dev/sda1        474440   52089  397854 12% /boot
>
> El 18 / abril / 2009 18:01, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
> > Amb la instal·lació de l'squeeze m'he trobat amb uns canvis un pèl
> > estranys:
> >
> > Abans, a l'hora d'engegar el sistema, podies triar si volies iniciar el
> > Gnome, el KDE, etc. i també la consola de sistema: aquest era el
> > procediment que em permetia reinstal·lar el driver de NVIDIA adequat a la
> > meva tarja gràfica.
> >
> > Ara no trobo per enlloc la opció d'engegar amb la consola; si intento
> > fer-ho des d'una consola amb Alt-Ctrl-F2 (si mal no recordo) no em deixa,
> > diu que he de sortir de l'interfície gràfica. Ahir vaig poder
> > reinstal·lar els drivers NVIDIA enganyant el sistema amb successius
> > ALT-CTtrl-Retrocès fins que em va donar error en la interfície i em va
> > obrir la consola.
> >
> > He estat remenant per internet i no he trobat res.
> >
> > Una altra cosa: quan engego l'ordinador, segueix la seqüència habitual
> > però en un moment donat em diu:
> >
> > Begin: Running /scripts/local-premount ... resume: libgcrypt version:
> > 1.44 resume: could not stat the resume device file /dev/sdb3
> > Please type in the full pathname to try again or press Enter to boot the
> > system.
> >
> > No passa res, perquè fas Enter i s'engega el sistema normalment. Però no
> > sé d'on surt això del /dev/sdb3 quan ara els /dev són /dev/hdb*...
> > --
> >
> > Daniel Elias
> > Usuari de Linux nº 461584
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
>
> --
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>           pnubiola@fsfe.org
>           pere@nubiola.cat
>
> Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
> medi-ambient es cosa de tots-- 

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584

Attachment: Captura-KDiskFree.png
Description: PNG image

total 0
crw-rw---- 1 root audio  14, 12 19 abr 16:45 adsp
crw-rw---- 1 root video  10, 175 19 abr 16:45 agpgart
crw-rw---- 1 root audio  14,  4 19 abr 16:45 audio
drwxr-xr-x 3 root root     60 19 abr 16:45 bus
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 cdrom -> hdc
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 cdrom1 -> hdd
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 cdrw1 -> hdd
crw------- 1 root root   5,  1 19 abr 14:46 console
lrwxrwxrwx 1 root root     11 19 abr 16:45 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x 6 root root     120 19 abr 16:45 disk
crw-rw---- 1 root audio  14,  3 19 abr 16:45 dsp
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 dvd -> hdc
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 dvd1 -> hdd
lrwxrwxrwx 1 root root      3 19 abr 16:45 dvdrw1 -> hdd
lrwxrwxrwx 1 root root     13 19 abr 16:45 fd -> /proc/self/fd
brw-rw---- 1 root floppy  2,  0 19 abr 16:45 fd0
crw-rw-rw- 1 root root   1,  7 19 abr 16:45 full
crw-rw---- 1 root root  253,  0 19 abr 16:45 fw0
brw-rw---- 1 root disk   3,  0 19 abr 16:45 hda
brw-rw---- 1 root disk   3,  1 19 abr 16:45 hda1
brw-rw---- 1 root disk   3, 64 19 abr 16:45 hdb
brw-rw---- 1 root disk   3, 65 19 abr 14:45 hdb1
brw-rw---- 1 root disk   3, 66 19 abr 14:45 hdb2
brw-rw---- 1 root disk   3, 67 19 abr 16:45 hdb3
brw-rw---- 1 root cdrom  22,  0 19 abr 16:45 hdc
brw-rw---- 1 root cdrom  22, 64 19 abr 16:45 hdd
crw-rw---- 1 root root   10, 228 19 abr 16:45 hpet
prw------- 1 root root      0 19 abr 16:45 initctl
drwxr-xr-x 4 root root     300 19 abr 14:45 input
crw-r----- 1 root kmem   1,  2 19 abr 16:45 kmem
crw-rw---- 1 root root   1, 11 19 abr 16:45 kmsg
crw-rw-rw- 1 root root   10, 62 19 abr 14:46 kqemu
srw-rw-rw- 1 root root      0 19 abr 14:45 log
brw-rw---- 1 root disk   7,  0 19 abr 16:45 loop0
brw-rw---- 1 root disk   7,  1 19 abr 14:45 loop1
brw-rw---- 1 root disk   7,  2 19 abr 14:45 loop2
brw-rw---- 1 root disk   7,  3 19 abr 14:45 loop3
brw-rw---- 1 root disk   7,  4 19 abr 14:45 loop4
brw-rw---- 1 root disk   7,  5 19 abr 14:45 loop5
brw-rw---- 1 root disk   7,  6 19 abr 14:45 loop6
brw-rw---- 1 root disk   7,  7 19 abr 14:45 loop7
crw-rw---- 1 root lp    6,  0 19 abr 14:46 lp0
lrwxrwxrwx 1 root root     13 19 abr 16:45 MAKEDEV -> /sbin/MAKEDEV
drwxr-xr-x 2 root root     60 19 abr 14:45 mapper
crw-r----- 1 root kmem   1,  1 19 abr 16:45 mem
crw-rw---- 1 root audio  14,  0 19 abr 16:45 mixer
drwxr-xr-x 2 root root     60 19 abr 16:45 net
crw-rw-rw- 1 root root   1,  3 19 abr 16:45 null
crw-rw---- 1 root video  195,  0 19 abr 14:46 nvidia0
crw-rw---- 1 root video  195, 255 19 abr 14:46 nvidiactl
crw-rw---- 1 root lp    99,  0 19 abr 14:46 parport0
crw-r----- 1 root kmem   1,  4 19 abr 16:45 port
crw-rw---- 1 root root  108,  0 19 abr 16:45 ppp
crw-rw---- 1 root root   10,  1 19 abr 16:45 psaux
crw-rw-rw- 1 root root   5,  2 19 abr 19:58 ptmx
drwxr-xr-x 2 root root      0 19 abr 16:45 pts
crw-rw---- 1 root video  81, 64 19 abr 16:45 radio0
brw-rw---- 1 root disk   1,  0 19 abr 16:45 ram0
brw-rw---- 1 root disk   1,  1 19 abr 16:45 ram1
brw-rw---- 1 root disk   1, 10 19 abr 16:45 ram10
brw-rw---- 1 root disk   1, 11 19 abr 16:45 ram11
brw-rw---- 1 root disk   1, 12 19 abr 16:45 ram12
brw-rw---- 1 root disk   1, 13 19 abr 16:45 ram13
brw-rw---- 1 root disk   1, 14 19 abr 16:45 ram14
brw-rw---- 1 root disk   1, 15 19 abr 16:45 ram15
brw-rw---- 1 root disk   1,  2 19 abr 16:45 ram2
brw-rw---- 1 root disk   1,  3 19 abr 16:45 ram3
brw-rw---- 1 root disk   1,  4 19 abr 16:45 ram4
brw-rw---- 1 root disk   1,  5 19 abr 16:45 ram5
brw-rw---- 1 root disk   1,  6 19 abr 16:45 ram6
brw-rw---- 1 root disk   1,  7 19 abr 16:45 ram7
brw-rw---- 1 root disk   1,  8 19 abr 16:45 ram8
brw-rw---- 1 root disk   1,  9 19 abr 16:45 ram9
crw-rw-rw- 1 root root   1,  8 19 abr 16:45 random
lrwxrwxrwx 1 root root      4 19 abr 16:45 root -> hdb2
lrwxrwxrwx 1 root root      4 19 abr 16:45 rtc -> rtc0
crw-rw---- 1 root audio  252,  0 19 abr 16:45 rtc0
crw-rw---- 1 root audio  14,  1 19 abr 16:45 sequencer
crw-rw---- 1 root audio  14,  8 19 abr 16:45 sequencer2
drwxrwxrwt 2 root root     40 19 abr 16:45 shm
crw-rw---- 1 root root   10, 231 19 abr 16:45 snapshot
drwxr-xr-x 2 root root     160 19 abr 16:45 snd
lrwxrwxrwx 1 root root     24 19 abr 16:45 sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
lrwxrwxrwx 1 root root     15 19 abr 16:45 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root     15 19 abr 16:45 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root     15 19 abr 16:45 stdout -> /proc/self/fd/1
crw-rw-rw- 1 root root   5,  0 19 abr 14:45 tty
crw-rw---- 1 root root   4,  0 19 abr 16:45 tty0
crw------- 1 root root   4,  1 19 abr 14:46 tty1
crw-rw---- 1 root root   4, 10 19 abr 16:45 tty10
crw-rw---- 1 root root   4, 11 19 abr 16:45 tty11
crw-rw---- 1 root root   4, 12 19 abr 16:45 tty12
crw-rw---- 1 root root   4, 13 19 abr 16:45 tty13
crw-rw---- 1 root root   4, 14 19 abr 16:45 tty14
crw-rw---- 1 root root   4, 15 19 abr 16:45 tty15
crw-rw---- 1 root root   4, 16 19 abr 16:45 tty16
crw-rw---- 1 root root   4, 17 19 abr 16:45 tty17
crw-rw---- 1 root root   4, 18 19 abr 16:45 tty18
crw-rw---- 1 root root   4, 19 19 abr 16:45 tty19
crw------- 1 root root   4,  2 19 abr 14:46 tty2
crw-rw---- 1 root root   4, 20 19 abr 16:45 tty20
crw-rw---- 1 root root   4, 21 19 abr 16:45 tty21
crw-rw---- 1 root root   4, 22 19 abr 16:45 tty22
crw-rw---- 1 root root   4, 23 19 abr 16:45 tty23
crw-rw---- 1 root root   4, 24 19 abr 16:45 tty24
crw-rw---- 1 root root   4, 25 19 abr 16:45 tty25
crw-rw---- 1 root root   4, 26 19 abr 16:45 tty26
crw-rw---- 1 root root   4, 27 19 abr 16:45 tty27
crw-rw---- 1 root root   4, 28 19 abr 16:45 tty28
crw-rw---- 1 root root   4, 29 19 abr 16:45 tty29
crw------- 1 root root   4,  3 19 abr 14:46 tty3
crw-rw---- 1 root root   4, 30 19 abr 16:45 tty30
crw-rw---- 1 root root   4, 31 19 abr 16:45 tty31
crw-rw---- 1 root root   4, 32 19 abr 16:45 tty32
crw-rw---- 1 root root   4, 33 19 abr 16:45 tty33
crw-rw---- 1 root root   4, 34 19 abr 16:45 tty34
crw-rw---- 1 root root   4, 35 19 abr 16:45 tty35
crw-rw---- 1 root root   4, 36 19 abr 16:45 tty36
crw-rw---- 1 root root   4, 37 19 abr 16:45 tty37
crw-rw---- 1 root root   4, 38 19 abr 16:45 tty38
crw-rw---- 1 root root   4, 39 19 abr 16:45 tty39
crw------- 1 root root   4,  4 19 abr 14:46 tty4
crw-rw---- 1 root root   4, 40 19 abr 16:45 tty40
crw-rw---- 1 root root   4, 41 19 abr 16:45 tty41
crw-rw---- 1 root root   4, 42 19 abr 16:45 tty42
crw-rw---- 1 root root   4, 43 19 abr 16:45 tty43
crw-rw---- 1 root root   4, 44 19 abr 16:45 tty44
crw-rw---- 1 root root   4, 45 19 abr 16:45 tty45
crw-rw---- 1 root root   4, 46 19 abr 16:45 tty46
crw-rw---- 1 root root   4, 47 19 abr 16:45 tty47
crw-rw---- 1 root root   4, 48 19 abr 16:45 tty48
crw-rw---- 1 root root   4, 49 19 abr 16:45 tty49
crw------- 1 root root   4,  5 19 abr 14:46 tty5
crw-rw---- 1 root root   4, 50 19 abr 16:45 tty50
crw-rw---- 1 root root   4, 51 19 abr 16:45 tty51
crw-rw---- 1 root root   4, 52 19 abr 16:45 tty52
crw-rw---- 1 root root   4, 53 19 abr 16:45 tty53
crw-rw---- 1 root root   4, 54 19 abr 16:45 tty54
crw-rw---- 1 root root   4, 55 19 abr 16:45 tty55
crw-rw---- 1 root root   4, 56 19 abr 16:45 tty56
crw-rw---- 1 root root   4, 57 19 abr 16:45 tty57
crw-rw---- 1 root root   4, 58 19 abr 16:45 tty58
crw-rw---- 1 root root   4, 59 19 abr 16:45 tty59
crw------- 1 root root   4,  6 19 abr 14:46 tty6
crw-rw---- 1 root root   4, 60 19 abr 16:45 tty60
crw-rw---- 1 root root   4, 61 19 abr 16:45 tty61
crw-rw---- 1 root root   4, 62 19 abr 16:45 tty62
crw-rw---- 1 root root   4, 63 19 abr 16:45 tty63
crw-rw---- 1 root root   4,  7 19 abr 16:45 tty7
crw-rw---- 1 root root   4,  8 19 abr 16:45 tty8
crw-rw---- 1 root root   4,  9 19 abr 16:45 tty9
crw-rw---- 1 root dialout  4, 64 19 abr 16:45 ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout  4, 65 19 abr 16:45 ttyS1
crw-rw---- 1 root dialout  4, 66 19 abr 16:45 ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout  4, 67 19 abr 16:45 ttyS3
crw-rw-rw- 1 root root   1,  9 19 abr 14:45 urandom
drwxr-xr-x 2 root root     60 19 abr 16:45 usb
crw-rw---- 1 root root  254,  0 19 abr 16:45 usbdev1.1_ep00
crw-rw---- 1 root root  254,  1 19 abr 16:45 usbdev1.1_ep81
crw-rw---- 1 root root  254,  4 19 abr 16:45 usbdev1.2_ep00
crw-rw---- 1 root root  254,  5 19 abr 16:45 usbdev1.2_ep81
crw-rw---- 1 root root  254,  6 19 abr 16:45 usbdev1.3_ep00
crw-rw---- 1 root root  254,  7 19 abr 16:45 usbdev1.3_ep81
crw-rw---- 1 root root  254,  8 19 abr 16:45 usbdev1.4_ep00
crw-rw---- 1 root root  254,  9 19 abr 16:45 usbdev1.4_ep81
crw-rw---- 1 root root  254, 10 19 abr 16:45 usbdev1.5_ep00
crw-rw---- 1 root root  254, 11 19 abr 16:45 usbdev1.5_ep01
crw-rw---- 1 root root  254, 12 19 abr 16:45 usbdev1.5_ep82
crw-rw---- 1 root root  254, 13 19 abr 16:45 usbdev1.5_ep83
crw-rw---- 1 root root  254, 14 19 abr 16:45 usbdev1.6_ep00
crw-rw---- 1 root root  254, 15 19 abr 16:45 usbdev1.6_ep81
crw-rw---- 1 root root  254,  2 19 abr 16:45 usbdev2.1_ep00
crw-rw---- 1 root root  254,  3 19 abr 16:45 usbdev2.1_ep81
crw-rw---- 1 root video  81, 224 19 abr 16:45 vbi0
crw-rw---- 1 root root   7,  0 19 abr 16:45 vcs
crw-rw---- 1 root root   7,  1 19 abr 14:45 vcs1
crw-rw---- 1 root root   7,  2 19 abr 14:46 vcs2
crw-rw---- 1 root root   7,  3 19 abr 14:46 vcs3
crw-rw---- 1 root root   7,  4 19 abr 14:46 vcs4
crw-rw---- 1 root root   7,  5 19 abr 14:46 vcs5
crw-rw---- 1 root root   7,  6 19 abr 14:46 vcs6
crw-rw---- 1 root root   7,  7 19 abr 14:46 vcs7
crw-rw---- 1 root root   7, 128 19 abr 16:45 vcsa
crw-rw---- 1 root root   7, 129 19 abr 14:45 vcsa1
crw-rw---- 1 root root   7, 130 19 abr 14:46 vcsa2
crw-rw---- 1 root root   7, 131 19 abr 14:46 vcsa3
crw-rw---- 1 root root   7, 132 19 abr 14:46 vcsa4
crw-rw---- 1 root root   7, 133 19 abr 14:46 vcsa5
crw-rw---- 1 root root   7, 134 19 abr 14:46 vcsa6
crw-rw---- 1 root root   7, 135 19 abr 14:46 vcsa7
crwxrwxrwx 1 root video  81,  0 19 abr 16:45 video0
prw-r----- 1 root adm      0 19 abr 19:52 xconsole
crw-rw-rw- 1 root root   1,  5 19 abr 16:45 zero

Reply to: