[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Passar a mode consola abans d'entrar a la interfície gràficaEn fa dubtar els canvis en el disk:
En el meu systema squeeze + sid encara van com /dev/sdax
 /dev/sda3      953258156 19979120 884856316  3% /
 tmpfs         1674108    12  1674096  1% /lib/init/rw
 udev           10240    200   10040  2% /dev
 tmpfs         1674108    12  1674096  1% /dev/shm
 /dev/sda1        474440   52089  397854 12% /boot

El 18 / abril / 2009 18:01, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
>
> Amb la instal·lació de l'squeeze m'he trobat amb uns canvis un pèl estranys:
>
> Abans, a l'hora d'engegar el sistema, podies triar si volies iniciar el Gnome,
> el KDE, etc. i també la consola de sistema: aquest era el procediment que em
> permetia reinstal·lar el driver de NVIDIA adequat a la meva tarja gràfica.
>
> Ara no trobo per enlloc la opció d'engegar amb la consola; si intento fer-ho
> des d'una consola amb Alt-Ctrl-F2 (si mal no recordo) no em deixa, diu que he
> de sortir de l'interfície gràfica. Ahir vaig poder reinstal·lar els drivers
> NVIDIA enganyant el sistema amb successius ALT-CTtrl-Retrocès fins que em va
> donar error en la interfície i em va obrir la consola.
>
> He estat remenant per internet i no he trobat res.
>
> Una altra cosa: quan engego l'ordinador, segueix la seqüència habitual però en
> un moment donat em diu:
>
> Begin: Running /scripts/local-premount ... resume: libgcrypt version: 1.44
> resume: could not stat the resume device file /dev/sdb3
> Please type in the full pathname to try again or press Enter to boot the
> system.
>
> No passa res, perquè fas Enter i s'engega el sistema normalment. Però no sé
> d'on surt això del /dev/sdb3 quan ara els /dev són /dev/hdb*...
> --
>
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
medi-ambient es cosa de tots


Reply to: