[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cfdiski dpkg-reconfigure locales com a root i escollir la llengua desitjada ?


El 9 / abril / 2009 15:28, hubble <hubble@flashmail.com> ha escrit:
> El Thu, 9 Apr 2009 14:04:00 +0200
> Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> va dir:
>
>> El problema és justament aquest, el copy & paste no funciona dins la
>> consola de cfdisk, i tampoc m'accepta accents. A un shell normal no
>> tinc cap problema amb això, però si dins de la consola que obre
>> cfdisk.
>>
>> Ricard
>
> La resposta de l'ivà ja resolia el tema perfectament, aqui com seria la linia de comanda:
>
> # LANG=en ; cfdisk /dev/sdx   (/dev/sdx el teu dispositiu)
>
> això si, surt en anglès clar, i enlloc de dir sí has de di yes (crec amb y hi ha prou :)
>
>
>
>>
>> El 9 / abril / 2009 11:21, Miquel Oliete <ktalanet@yahoo.es> ha escrit:
>> >> > Hola
>> > Hola Joan
>> >> > Em trobo en una situació bastant absurda i frustrant. Estic intentant
>> >> > donar format a una targeta SD mitjançant cfdisk, i a la que intento
>> >> > escriure els canvis, em demana confirmació:
>> >> >
>> >> > Escriu "sí" o "no"
>> > Es que el si porta accent (a mi m'ha passat).
>> >> >
>> >> > No accepta ni "yes", ni "si" ni cap altra cosa que no sigui "sí" amb
>> >> > accent. Però la consola de cfdisk no escriu accents, o sigui que a la
>> >> > pràctica no puc fer res. Ni tant sols un talla i enganxa aconsegueix
>> >> > res. Alguna idea?
>> >> >
>> > Com ja t'han dit, la millor opció es el copy & paste, però si no ho
>> > tens, escriu 'sí' (amb accent com t'he dit abans).
>> >
>> > Salut
>> >
>> > --
>> >
>> > Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton)
>> > Linux User  #286784
>> > GPG Key : 4D91EF7F
>> > Debian GNU/Linux (Linux wolverine 2.6.23.1)
>> >
>> > Welcome to the jungle, we got fun and games
>> > Guns n' Roses
>> >
>> >
>> > --
>> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>> >
>> >
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>
>
> --
>  _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>     \
>      \  (__)      _           _     _     _
>         (\/)     | |__  _   _| |__ | |__ | | ___
>  /-------\/      | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
>  / | 666 ||       | | | | |_| | |_) | |_) | |  __/
> *  ||----||       |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
>   ~~    ~~
>   Registered user num. 368051
>   and did not take anything above.
> ------
> 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Atentament, Marc Furtià i Puig


Reply to: