[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cfdiskEl problema és justament aquest, el copy & paste no funciona dins la
consola de cfdisk, i tampoc m'accepta accents. A un shell normal no
tinc cap problema amb això, però si dins de la consola que obre
cfdisk.

Ricard

El 9 / abril / 2009 11:21, Miquel Oliete <ktalanet@yahoo.es> ha escrit:
>> > Hola
> Hola Joan
>> > Em trobo en una situació bastant absurda i frustrant. Estic intentant
>> > donar format a una targeta SD mitjançant cfdisk, i a la que intento
>> > escriure els canvis, em demana confirmació:
>> >
>> > Escriu "sí" o "no"
> Es que el si porta accent (a mi m'ha passat).
>> >
>> > No accepta ni "yes", ni "si" ni cap altra cosa que no sigui "sí" amb
>> > accent. Però la consola de cfdisk no escriu accents, o sigui que a la
>> > pràctica no puc fer res. Ni tant sols un talla i enganxa aconsegueix
>> > res. Alguna idea?
>> >
> Com ja t'han dit, la millor opció es el copy & paste, però si no ho
> tens, escriu 'sí' (amb accent com t'he dit abans).
>
> Salut
>
> --
>
> Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton)
> Linux User  #286784
> GPG Key : 4D91EF7F
> Debian GNU/Linux (Linux wolverine 2.6.23.1)
>
> Welcome to the jungle, we got fun and games
> Guns n' Roses
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: