[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cfdiskEl Thu, 9 Apr 2009 14:04:00 +0200
Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> va dir:

> El problema és justament aquest, el copy & paste no funciona dins la
> consola de cfdisk, i tampoc m'accepta accents. A un shell normal no
> tinc cap problema amb això, però si dins de la consola que obre
> cfdisk.
> 
> Ricard

La resposta de l'ivà ja resolia el tema perfectament, aqui com seria la linia de comanda:

# LANG=en ; cfdisk /dev/sdx  (/dev/sdx el teu dispositiu)

això si, surt en anglès clar, i enlloc de dir sí has de di yes (crec amb y hi ha prou :)> 
> El 9 / abril / 2009 11:21, Miquel Oliete <ktalanet@yahoo.es> ha escrit:
> >> > Hola
> > Hola Joan
> >> > Em trobo en una situació bastant absurda i frustrant. Estic intentant
> >> > donar format a una targeta SD mitjançant cfdisk, i a la que intento
> >> > escriure els canvis, em demana confirmació:
> >> >
> >> > Escriu "sí" o "no"
> > Es que el si porta accent (a mi m'ha passat).
> >> >
> >> > No accepta ni "yes", ni "si" ni cap altra cosa que no sigui "sí" amb
> >> > accent. Però la consola de cfdisk no escriu accents, o sigui que a la
> >> > pràctica no puc fer res. Ni tant sols un talla i enganxa aconsegueix
> >> > res. Alguna idea?
> >> >
> > Com ja t'han dit, la millor opció es el copy & paste, però si no ho
> > tens, escriu 'sí' (amb accent com t'he dit abans).
> >
> > Salut
> >
> > --
> >
> > Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton)
> > Linux User  #286784
> > GPG Key : 4D91EF7F
> > Debian GNU/Linux (Linux wolverine 2.6.23.1)
> >
> > Welcome to the jungle, we got fun and games
> > Guns n' Roses
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >
> >
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41dReply to: