[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsA Dijous 26 Març 2009, anso - va escriure:
> asegurat que el directori tingui permisos LOCALS de escriptura per que s'hi
> pugui escriure desde l'exterior, es l'unic que se'm acudeix...

nops,

no va per aquí,

gràcies,

Leo

> El 25 / març / 2009 00:03, Leopold Palomo Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha
>
> escrit:
> > Bones,
> >
> > tinc un problema una mica estrany i no sé per on agafar-ho. Estic muntant
> > un
> > servidor amb Lenny i vull exportar per nfs un directori. Amb etch no vaig
> > tenir gaires problemes i amb Lenny em trobo que les màquines etch el
> > munten,
> > però no rw, només ro. O millor dit, el munten en rw, però al hora
> > d'escriure
> > no poden canviar permisos.
> >
> > Em sobte, ja que en el log apareix nfs4, però jo l'intento muntar com
> > nfs3. Si
> > ho provo amb nfs4 em surt:
> >
> > mount: special device orion:/opt/cseguretat does not exist
> >
> > Hi ha alguna cosa que m'he deixat?
> >
> > Gràcies,
> >
> > Leo
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: