[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsasegurat que el directori tingui permisos LOCALS de escriptura per que s'hi pugui escriure desde l'exterior, es l'unic que se'm acudeix...

El 25 / març / 2009 00:03, Leopold Palomo Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha escrit:
Bones,

tinc un problema una mica estrany i no sé per on agafar-ho. Estic muntant un
servidor amb Lenny i vull exportar per nfs un directori. Amb etch no vaig
tenir gaires problemes i amb Lenny em trobo que les màquines etch el munten,
però no rw, només ro. O millor dit, el munten en rw, però al hora d'escriure
no poden canviar permisos.

Em sobte, ja que en el log apareix nfs4, però jo l'intento muntar com nfs3. Si
ho provo amb nfs4 em surt:

mount: special device orion:/opt/cseguretat does not exist

Hi ha alguna cosa que m'he deixat?

Gràcies,

Leo


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: