[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Telefonica i el aptitudeAlgu sap si telefonica ens limita les baixades amb el aptitude?.

Fins fa poc feia servir els repositoris de ftp.es.debian.org. Donat que anava molt lent vaig passar un apt-spy i vaig canviar a ftp.ca.debian.org i oli amb un llum.
Peró darrerament he vist que em torna anar lent. La velocitat actual es inferior al 10% de la inicial (semblant a la que tenia amb el ftp.es.debian.org)

Posdata: el ca es per Catalunya ò per Canadà?
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: