[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telefonica i el aptitudeOn Divendres 27 Febrer 2009 09:53:18 Pere Nubiola Radigales wrote:
> Algu sap si telefonica ens limita les baixades amb el aptitude?.
>
> Fins fa poc feia servir els repositoris de ftp.es.debian.org. Donat que
> anava molt lent vaig passar un apt-spy i vaig canviar a ftp.ca.debian.org i
> oli amb un llum.
> Peró darrerament he vist que em torna anar lent. La velocitat actual es
> inferior al 10% de la inicial (semblant a la que tenia amb el
> ftp.es.debian.org)
>
> Posdata: el ca es per Catalunya ò per Canadà?

Si, com t'han dit, ca és canadà.

Per què no proves amb el "Ca" de Caliu?

http://ftp.caliu.cat/debian

Orestes.Reply to: