[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lenny estable?* Pere Nubiola Radigales <pere.nubiola@gmail.com>:

> http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2009/02/msg00000.html
> El meu angles es massa penós  per entendre correctament el que diu
> però semble que no es per treure una versió definitiva sinó una release
> candidate.

No és una RC, sinó la definitiva. El que es comenta en aquest missatge
és que està previst fer-ho aquest cap de setmana a menys que sorgeixin
problemes greus a darrera hora.

Per cert, espero que aquesta matinada tots hàgiu celebrat l'epoch
1234567890 degudament ;-)

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: