[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No em troba llibreries instal.lades (amd64)?Bones,

Tenc una lenny amd64 que es queixa d'una llibreria que està instal.lada:

-----
root@quinitz:/home/quini# nspluginwrapper -v
-i /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
*** NSPlugin Viewer *** ERROR: libnss3.so: cannot open shared object
file: No such file or directory
nspluginwrapper: no appropriate viewer found
for /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
root@quinitz:/home/quini# dpkg -S libnss3.so
libnss3-1d: /usr/lib/libnss3.so
libnss3-1d: /usr/lib/libnss3.so.1d
root@quinitz:/home/quini# ll /usr/lib/libnss3.so*
lrwxrwxrwx 1 root root   13 11 feb 08:18 /usr/lib/libnss3.so ->
libnss3.so.1d
-rw-r--r-- 1 root root 1123112 3 ago 2008 /usr/lib/libnss3.so.1d
-----

Lo que faig és seguir ses instruccions de sa pàgina
http://www.linuxarg.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=575 per a
tenir suport de flash a debian amd64...

Cap idea? Sa llibreria sembla ser-hi, ser accessible a tothom per
lectura i, en canvi, es queixa de que no la troba ("No such file") 8-?

Gràcies!! ;)


PD que serveixi aquest missatge per a presentar-me a sa llista, ja que
fins aquesta setmana feia servir Ubuntu.

-- 
Joan Tur (aka Quini), Eivissa-Spain
  Jabber: quini2k@jabber.org
    www.ClubIbosim.org
 Linux #190.783 - Ubuntu #15.255Reply to: