[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autentificació Ldap i d'altres ...serni dixit:
>  A  /etc/pam.d/common-session hi tinc  
>
>  session required        pam_unix.so session required      
> pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022  
>
>  I si el login amb l'usuari ldap el faig al servidor el seu home es
> crea automàticament, però jo voldria que aquest
> comportament el tingués quan ho fes també des de les
> màquines clients,

Molt em temo que hauràs de configurar aquest mateix pam_mkhomedir a tots els 
ordinadors.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: