[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: network-managerEl Tue, Sep 09, 2008 at 03:25:21AM +0200, rpb ens deleit�mb les seg�paraules:
> Hola, enceto un fil nou, doncs el meu dubte és més que res sobre el 
> funcionament de network manager. El cas és que al meu portàtil 
> (testing + fluxbox) no hi ha manera de que em funcioni. Constantment 
> m'està demanant la clau, que religiosament li poso cada vegada, però 
> res, que no es connecta. En canvi, amb la configuració manual de 
> etc/network/interfaces, cap problema. Utilitzo adreces estàtiques i el 
> servidor dhcp desactivat al router... pot ser per això que no 
> funciona? Ho dic perque en cap moment em demana una IP... En el 
> etc/network/interfaces, quan utilitzo networkmanager, poso el següent, 
> que he trobat a internet:
> 
> # The loopback network interface 
> auto lo 
> iface lo inet loopback
> 
> i res mes. Hauria de posar les ip estàtiques per eth1 (aixi anomena la 
> meva targeta wifi)? Però llavors, si vaig a un altre lloc, pot no ser 
> (de fet no és ) aquesta, quina solució hi ha?

El NM no soporta configuracions estatiques d'IP fins a la versio 0.7. Com 
veus, aquesta versio "ho fa tot" XD

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Lacrimosa (Stille) - 1. Der erste Tag


Reply to: