[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

network-managerHola, enceto un fil nou, doncs el meu dubte és més que res sobre el
funcionament de network manager. El cas és que al meu portàtil
(testing + fluxbox) no hi ha manera de que em funcioni. Constantment
m'està demanant la clau, que religiosament li poso cada vegada, però
res, que no es connecta. En canvi, amb la configuració manual de
etc/network/interfaces, cap problema. Utilitzo adreces estàtiques i el
servidor dhcp desactivat al router... pot ser per això que no
funciona? Ho dic perque en cap moment em demana una IP... En el
etc/network/interfaces, quan utilitzo networkmanager, poso el següent,
que he trobat a internet:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

i res mes. Hauria de posar les ip estàtiques per eth1 (aixi anomena la
meva targeta wifi)? Però llavors, si vaig a un altre lloc, pot no ser
(de fet no és ) aquesta, quina solució hi ha?


Ricard

Reply to: