[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Indexes del Apache2El Dimarts 15 Juliol 2008, Jordi Funollet va escriure:
> Benjamí Villoslada dixit:
> > $ cat /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
> > <IfModule mod_userdir.c>
> >         UserDir public_html
> >         UserDir disabled root
> >
> >         <Directory /home/*/public_html>
> >            AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
>
> I si afegeixes 'Options'?
>
>             AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options

Era això, moltes gràcies!  No se m'havia acudit.  Pensava que l'AllowOverride 
ja era precisament un permetre o negar opcions, ço és, Options --tampoc no he 
aprofundit gaire en els manuals, és lo que té que sempre anés bé tal com 
venia a la Debian :roll:

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: