[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

segfaults a iceweasel 3 en amd64Doncs de moment la meva experiència amb el nou iceweasel 3 és nefasta
en la meva màquina amd64, doncs no puc navegar, cada cop que obro una
pàgina tinc un segfault:

Jul 13 14:51:57 kernel: firefox-bin[5309]: segfault at 7fffcaeb9de8
rip 2b3cdfd80fa8 rsp 7fffcaeb9df0 error 6
Jul 13 14:52:14 kernel: firefox-bin[5458]: segfault at 7fff59690d58
rip 2b10515a9fa8 rsp 7fff59690d60 error 6
Jul 13 14:52:53 kernel: firefox-bin[5496]: segfault at 7fff3990ad38
rip 2b127132cfa8 rsp 7fff3990ad40 error 6

El cas és que al portàtil (32 bits), no em passa això. Serà que com
sempre, els de 64 bits hem d'esperar... Suposo que el problema ve del
motor gecko, doncs també em passa el mateix amb epiphany, però no amb
konqueror, amb el que us escric ara des de gmail. Us passa el mateix?

Ricard

Reply to: