[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Indexes del Apache2Qualcú ha captat els canvis per l'Indexes a la Sid?

Pel que llegeixo a la documentació, i tal com el tenia, funcionava.  Des 
d'alguna actualització no, i no trobo el què.

Funcionava:

- Amb un .htaccess que digués  Options Indexes
- Posant  -Indexes al /etc/apache2/mods-available/userdir.conf

La idea és que no llistés cap directori excepte els que tenguin el .htaccess.  
Ara no aconsegueixo que ho faci.  L'error és  "[...]/.htaccess: Options not 
allowed here".

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: