[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com copiar mitja línia amb el vim26/05/08 @ 13:36 (+0200), thus spake David Gaya:
> Per copiar des del cursor fins al final de linia:
> y$
> per a copiar des del principi de linia fins al cursor:
> y0

Estava acostumant amb Y i C en lloc de y$ i c$.

Em sembla que posaré 

> > :map Y y$

al vimrc doncs.

Merci!

Ernest


Reply to: