[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

com copiar mitja línia amb el vimHola, normalment, tenia entès que per copiar una línia de
text amb el vim es feia amb yy, i que Y copiava la línia des
del cursor fins a final de línia.
El problema és que ara, des de fa temps, Y fa el mateix que
yy (copiar la línia sencera).

xxx yyy zzz
    ^
    si em poso aquí amb el cursor i apreto Y i després p
enganya tota línia sencera:
<p>
xxx yyy zzz

Algú ho entén???


Ernest


Reply to: