[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com copiar mitja línia amb el vimPer copiar des del cursor fins al final de linia:
y$
per a copiar des del principi de linia fins al cursor:
y0

Salut,
David

El 25 / maig / 2008 23:55, Antoni Villalonga <frikimaster@gmail.com> ha escrit:
> El 25 / maig / 2008 23:24, Ernest Adrogué ha escrit:
>> Hola, normalment, tenia entès que per copiar una línia de
>> text amb el vim es feia amb yy, i que Y copiava la línia des
>> del cursor fins a final de línia.
>> El problema és que ara, des de fa temps, Y fa el mateix que
>> yy (copiar la línia sencera).
>>
>> xxx yyy zzz
>>    ^
>>    si em poso aquí amb el cursor i apreto Y i després p
>> enganya tota línia sencera:
>> <p>
>> xxx yyy zzz
>>
>> Algú ho entén???
>
> Ho explica a la documentació:
>
> http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/change.html#Y
>
> Resumint, diu que Y és un sinònim de yy, que copia tota la línia.
> Als desenvolupadors els ha semblat més lògic... Si vols que el vim es
> comporti com el vi, pots executar:
> :map Y y$
>
> Salut i sort!
>
> --
> "Boring two-person multiplayer may turn friends into enemies."
>
> Antoni Villalonga i Noceras
> #Bloc# ~> http://friki.CAT
> #Jabber# ~> friki@bulmalug.net
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: