[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

APACHEno se que li ha passat al meu apache que un bon dia ha dit que no vol escoltar el port 80, criden massa, suposo que es això pq:

# sudo netstat -anputa | grep " LISTEN "
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN     4995/mysqld        
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN     5121/smbd          
tcp        0      0 0.0.0.0:6549            0.0.0.0:*               LISTEN     5292/mythbackend   
tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN     6491/cupsd         
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN     5121/smbd          
tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN     5746/vino-server   
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN     5419/proftpd: (acce
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN     4836/sshd          
tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN     6491/cupsd         

magiaaa no hi ha el 80 ni l'apache quan l'eh arrencat manual i tot (sudo /etc/init.d/apache2 start)

alguna idea? que puc fer? que li ha passat?
Coses més rares que passen tu...


Gracies!


Reply to: