[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ttf-liberationEl Dilluns 05 Maig 2008, Leopold Palomo-Avellaneda va escriure:

> del Marillat ....

$ apt-cache policy ttf-liberation
ttf-liberation:
 Instal·lat: 1.0-0.1
 Candidat: 1.0-0.1
 Taula de versió:
 *** 1.0-0.1 0
    500 ftp://debian.lth.se unstable/main Packages
    100 /var/lib/dpkg/status


Sí, tot i què des d'un mirror suec :)

# http://debian-multimedia.org mirror
deb ftp://debian.lth.se/debian-multimedia/ unstable main
deb-src ftp://debian.lth.se/debian-multimedia/ unstable main

Si no vols afegir aquests repositoris:
https://www.redhat.com/promo/fonts/
(són ben lliures: GPL).-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: