[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APACHEEl Tue, 6 May 2008 23:46:03 +0200
ASQUES <benasques@gmail.com> va dir:

> no se que li ha passat al meu apache que un bon dia ha dit que no vol
> escoltar el port 80, criden massa, suposo que es això pq:
> 
> # sudo netstat -anputa | grep " LISTEN "
> tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*
> LISTEN   4995/mysqld
> tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*
> LISTEN   5121/smbd
> tcp    0   0 0.0.0.0:6549      0.0.0.0:*
> LISTEN   5292/mythbackend
> tcp    0   0 0.0.0.0:631       0.0.0.0:*
> LISTEN   6491/cupsd
> tcp    0   0 0.0.0.0:445       0.0.0.0:*
> LISTEN   5121/smbd
> tcp6    0   0 :::5900         :::*
> LISTEN   5746/vino-server
> tcp6    0   0 :::21          :::*
> LISTEN   5419/proftpd: (acce
> tcp6    0   0 :::22          :::*
> LISTEN   4836/sshd
> tcp6    0   0 :::631         :::*
> LISTEN   6491/cupsd
> 
> magiaaa no hi ha el 80 ni l'apache quan l'eh arrencat manual i tot (sudo
> /etc/init.d/apache2 start)
> 
> alguna idea? que puc fer? que li ha passat?
> Coses més rares que passen tu...
> 

que diu si fas:
$ cat /etc/apache2/ports.conf> 
> Gracies!
> **
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41dReply to: