[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APACHEQuelcom a /var/log/apache2/error.log?

El Tuesday 06 May 2008 23:46:03 ASQUES va escriure:
> no se que li ha passat al meu apache que un bon dia ha dit que no vol
> escoltar el port 80, criden massa, suposo que es això pq:
>
> # sudo netstat -anputa | grep " LISTEN "
> tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*
> LISTEN   4995/mysqld
> tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*
> LISTEN   5121/smbd
> tcp    0   0 0.0.0.0:6549      0.0.0.0:*
> LISTEN   5292/mythbackend
> tcp    0   0 0.0.0.0:631       0.0.0.0:*
> LISTEN   6491/cupsd
> tcp    0   0 0.0.0.0:445       0.0.0.0:*
> LISTEN   5121/smbd
> tcp6    0   0 :::5900         :::*
> LISTEN   5746/vino-server
> tcp6    0   0 :::21          :::*
> LISTEN   5419/proftpd: (acce
> tcp6    0   0 :::22          :::*
> LISTEN   4836/sshd
> tcp6    0   0 :::631         :::*
> LISTEN   6491/cupsd
>
> magiaaa no hi ha el 80 ni l'apache quan l'eh arrencat manual i tot (sudo
> /etc/init.d/apache2 start)
>
> alguna idea? que puc fer? que li ha passat?
> Coses més rares que passen tu...
>
>
> Gracies!
> **-- 
Jaume Sabater


Reply to: