[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enllaços en una unitat CIFSEl Dimarts 11 Març 2008, Iv�va escriure:
> La majoria de NAS de consum funcionen de la mateixa manera. Tots tenen
> alguna mena de uLinux o similar dins amb samba i alguna cosa més, i en
> canvi només estan preparats per als usuaris de windows/mac.

En vaig comprar un de can Iomega de 500 GB perquè deia Windows / MacOS / 
Linux. 

http://www.iomega-europe.com/item?sku=204133457

Funciona, però no aconsegueixo afinar el rsync. Cada cop el fa tot.

Vaig pensar que era per mor la data, a destinació sempre 01-01-2007. Per això 
vaig afegir l'opció c al rsync, però continua igual.

Nota: El munto amb
//192.168.0.101/benjami/ /mnt/nas_01_benjami/ cifs 
user,nounix,uid=benjami,gid=benjami,dir_mode=0750,file_mode=0640,iocharset=utf8,credentials=/home/benjami/.smbpasswd_benjami 
0 0

Perquè al syslog hi veia això:

Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Send error in SETFSUnixInfo = -5
Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Negotiating Unix capabilities with 
the server failed. Consider mounting with the Unix Extensions
Mar 6 16:01:13 itaca kernel: disabled, if problems are found, by specifying 
the nounix mount option.
Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Malformed FILE_UNIX_BASIC_INFO 
response.
Mar 6 16:01:13 itaca kernel: Unix Extensions can be disabled on mount by 
specifying the nosfu mount option

Algú usa rsync en un CIFS?-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: