[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enllaços en una unitat CIFSA Dimecres 12 Març 2008, Benjamí Villoslada va escriure:
> El Dimarts 11 Març 2008, Iv�va escriure:
> > La majoria de NAS de consum funcionen de la mateixa manera. Tots tenen
> > alguna mena de uLinux o similar dins amb samba i alguna cosa més, i en
> > canvi només estan preparats per als usuaris de windows/mac.
>
> En vaig comprar un de can Iomega de 500 GB perquè deia Windows / MacOS /
> Linux.
>
> http://www.iomega-europe.com/item?sku=204133457
>
> Funciona, però no aconsegueixo afinar el rsync. Cada cop el fa tot.
>
> Vaig pensar que era per mor la data, a destinació sempre 01-01-2007. Per
> això vaig afegir l'opció c al rsync, però continua igual.
>
> Nota: El munto amb
> //192.168.0.101/benjami/ /mnt/nas_01_benjami/ cifs
> user,nounix,uid=benjami,gid=benjami,dir_mode=0750,file_mode=0640,iocharset=
>utf8,credentials=/home/benjami/.smbpasswd_benjami 0 0
>
> Perquè al syslog hi veia això:
>
> Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Send error in SETFSUnixInfo = -5
> Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Negotiating Unix capabilities with
> the server failed. Consider mounting with the Unix Extensions
> Mar 6 16:01:13 itaca kernel: disabled, if problems are found, by
> specifying the nounix mount option.
> Mar 6 16:01:13 itaca kernel: CIFS VFS: Malformed FILE_UNIX_BASIC_INFO
> response.
> Mar 6 16:01:13 itaca kernel: Unix Extensions can be disabled on mount by
> specifying the nosfu mount option
>
> Algú usa rsync en un CIFS?

Jo ho vaig intentar però no ho he aconseguit, però em fallava perque no podia 
crear enllaços simbòlics, ja que les Unix Extensions estaven deshabilitades. 
Prova a fer:

echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
mount /mnt/nas_01_benjami/
echo 1 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled

i prova a veure. I jo treuria lo del nounix.

Leo

--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: