[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Servidor ftpSense massa pistes, crec que el tema pot anar pel que ja ha apuntat
l'Orestes. Si no recordo malament, el protocol ftp també utilitza el
port 20 (tot i que és un tema bastant farragós i merdós) en mode actiu i
en certs casos pot portar problemes de connexió si no està degudament
configurat el router i el servidor.
En conclusió, jo intentaria connectar en mode passiu (els clients solen
poder-se configurar per a fer-ho). 

De no funcionar, provaria a redirigir el port 20 eal router al servidor.


-- 

Josep Sànchez
[papapep]

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: