[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Servidor ftpEstimado drapnet,

Primer, mira en la configuració del router que no utilitzi ell el port 21, ya que a vegades els routers l’utilitzen per envia configuracions per ftp.

Si utilitzes el servidor vsftpd prova de modificar el ficher de configuració y canvia el port, en lloc de utilitzar el 21, que faci servir un altre, com el 19 que no s’utilitza.

Si canvies el port, tindràs d’anar en compte de configurar els clients per que utilitzin el nou port.


> Hola:

> En un canvi de router m'he trobat amb un problema que ja es un maldecap.

> Una màquina te usuaris remots, fora de la xarxa local, al router nou a DMZ
> he posat l'adressa local d'aquest ordinador. Ha funcionat tot, ssh, apache,
> tightvncserver, i el putty (obrir sessions de consola desde windows), però el
> servidor de ftp no vol funcionar, em sembla que hi havia el proftpd, he
> provat el wu-ftp, al final hi ha el vsftpd o una cosa així, aquest servidor
> va bé dins la xarxa local, però desde internet si s'obre una sessió, no fa
> cas. El usuaris molt emprenyats perquè han de posar i treure arxius com
> adjunts amb el gmail.

> De mal arreglar també pq necessito fer proves des de fora. Estan cansats de
> que els hi digui:"prova ara,..".

> Primera pregunta hi un altre manera de pujar i baixar arxius que sigui fàcil ?

> Segona, algú te alguna idea de que pot passar ? 

> Al router un dlink te una opcio de "virtual server" li he posat el ftp i la
> mateixa adressa del servidor, perque ja no anava. Potser es això, 

> Moltes Gracies.

> JM Grifoll
>  
-- 
Saludos,
 David              mailto:davidtrigo123@yahoo.es______________________________________________
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.comReply to: