[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

locales un altre copDes de la darrera actualització de testing, tinc el següent missatge
d'error cada dos per tres al executar alguns scripts de cron:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = "ca_ES:ca:en_GB:en",
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "ca_ES.UTF-8@euro"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Jo no he tocat res de locales. El que si que és diferent és la variable LANG:

 echo $LANG
ca_ES.UTF-8

i aquí em demana aquest tal "ca_ES.UTF-8@euro" que és el primer cop
que el veig. A dpkg-reconfigure locales no surt ni en pintura, surt el
de tota la vida (ca_ES.UTF-8). Us trobeu amb el mateix?

Ricard

Reply to: