[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Servidor ftpSembla un problema del router PAT, però mentres aïlles el problema els pots fer fer la trasnferència de fitxers amb els protocols del conjunt ssh: scp i sftp. Si els clients son linux des de nautilus s'hi pot connectar fàcilment amb el connect to server. Si són windows hi ha una eina molt útil que es diu winSCP que és freeware crec i que els permetra fer l'intercanvi de fitxers, amb l'avantatge afegit de ser de manera segura gràcies a l'encriptació.

Espero que et sigui d'ajut.

Antoni Segura Puimedon

On Dec 6, 2007, at 1:49 AM, drapnet@gmail.com wrote:

Hola:

En un canvi de router m'he trobat amb un problema que ja es un maldecap.

Una màquina te usuaris remots, fora de la xarxa local, al router nou a DMZ he posat l'adressa local d'aquest ordinador. Ha funcionat tot, ssh, apache, tightvncserver, i el putty (obrir sessions de consola desde windows), però el servidor de ftp no vol funcionar, em sembla que hi havia el proftpd, he provat el wu-ftp, al final hi ha el vsftpd o una cosa així, aquest servidor va bé dins la xarxa local, però desde internet si s'obre una sessió, no fa cas. El usuaris molt emprenyats perquè han de posar i treure arxius com
adjunts amb el gmail.

De mal arreglar també pq necessito fer proves des de fora. Estan cansats de
que els hi digui:"prova ara,..".

Primera pregunta hi un altre manera de pujar i baixar arxius que sigui fàcil ?

Segona, algú te alguna idea de que pot passar ?

Al router un dlink te una opcio de "virtual server" li he posat el ftp i la
mateixa adressa del servidor, perque ja no anava. Potser es això,

Moltes Gracies.

JM Grifoll


--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian  testing
Kernel 2.6.22-3-k7
_________________________________________________________
Reply to: