[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuari "alemany"El dt 18 de 09 del 2007 a les 14:04 +0200, en/na Orestes Mas va
escriure:
> A Dimarts 18 Setembre 2007 12:01, Pau Climent i Pérez va escriure:
> > Hola,
> >
> > Me'n vaig a Alemanya un any d'Eramus, i vos vull plantejar una pregunta.
> > GNU/Linux, i bé, qualsevol *nix permet la possibilitat "de fàbrica" de
> > tindre usuaris amb idiomes distints (amb NLS, trobe que es diu). Doncs
> > bé, voldria crear un usuari "alemany" que tingués tot l'entorn gràfic i
> > la consola (òbviament allò que estiga traduït) en alemany, però amb el
> > teclat en català (el meu teclat, actualment, fa totes les lletres
> > específiques de l'alemany que són: ß ä ö ü).
> >
> > Algú sap per on començar? Algú ha fet una cosa semblant amb un usuari
> > "català" i un de "castellà", o un "anglés" (o "esperanto", per què no?).
> 
> Quant a l'entorn gràfic no hi ha cap problema: SImplement has de carregar els 
> paquets de llengua (kde-i18n-de si uses kde) i anar al centre de control i 
> escollir l'alemany com a primera llengua. Només afecta a l'usuari concret. 
> Crec que la disposició del teclat és independent de l'idioma de l'interfície.
> 
> Pel cas de la consola també és senzill. Només cal que generis els locales per 
> l'alemany en el teu sistema (dpkg-reconfigure locales) i tinguis la precaució 
> de posar la variable d'entorn "LANG" al valor correcte. El millor és que ho 
> posis als fitxers ./bashrc i ./bash_profile:
> 
> export LANG=de_DE.UTF-8       (per exemple)
> 
> Hi ha 2 famílies de locales possibles:
> de_DE@euro   (aquest és latin1 o bé ISO-8859-15)
> de_DE.UTF-8   (aquest és unicode/utf8)
> 
> Tingues present que hauràs de generar i escollir un o altre locale en funció 
> de si el teu sistema usa latin1 o bé utf-8.
> 
> Pel teclat l'ordre és "loadkeys es" o "loadkeys de" si tens un teclat alemany.

Fa dos dies a un alemany l'hi vaig instal·lar un teclat "es,de" i
interfície "es".
Per la interfície ja t'ho han aclarit, pel teclat crec que seria millor
tenir els dos, al /etc/X11/xorg.conf poses Option		"XkbLayout"	"es,de"
i enganxes un applet "indicador del teclat"
així podràs escriure amb tots dos idiomes i amb un sol clic i dins un
mateix document pots tenir les dues grafies.

Salut i que t'ho passis be.> Reply to: