[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuari "alemany"A Dimarts 18 Setembre 2007 12:01, Pau Climent i Pérez va escriure:
> Hola,
>
> Me'n vaig a Alemanya un any d'Eramus, i vos vull plantejar una pregunta.
> GNU/Linux, i bé, qualsevol *nix permet la possibilitat "de fàbrica" de
> tindre usuaris amb idiomes distints (amb NLS, trobe que es diu). Doncs
> bé, voldria crear un usuari "alemany" que tingués tot l'entorn gràfic i
> la consola (òbviament allò que estiga traduït) en alemany, però amb el
> teclat en català (el meu teclat, actualment, fa totes les lletres
> específiques de l'alemany que són: ß ä ö ü).
>
> Algú sap per on començar? Algú ha fet una cosa semblant amb un usuari
> "català" i un de "castellà", o un "anglés" (o "esperanto", per què no?).

Quant a l'entorn gràfic no hi ha cap problema: SImplement has de carregar els 
paquets de llengua (kde-i18n-de si uses kde) i anar al centre de control i 
escollir l'alemany com a primera llengua. Només afecta a l'usuari concret. 
Crec que la disposició del teclat és independent de l'idioma de l'interfície.

Pel cas de la consola també és senzill. Només cal que generis els locales per 
l'alemany en el teu sistema (dpkg-reconfigure locales) i tinguis la precaució 
de posar la variable d'entorn "LANG" al valor correcte. El millor és que ho 
posis als fitxers ./bashrc i ./bash_profile:

export LANG=de_DE.UTF-8       (per exemple)

Hi ha 2 famílies de locales possibles:
de_DE@euro   (aquest és latin1 o bé ISO-8859-15)
de_DE.UTF-8   (aquest és unicode/utf8)

Tingues present que hauràs de generar i escollir un o altre locale en funció 
de si el teu sistema usa latin1 o bé utf-8.

Pel teclat l'ordre és "loadkeys es" o "loadkeys de" si tens un teclat alemany.

-- 
 Orestes Mas Casals - UPC
 GNU/Linux User 285092 / Clau pública GnuPG: 0x97451E6A 
 Membre de l'equip català de KDE: http://cat.kde.org/
 Ubuntaire en Català: http://ubuntu.cat/Reply to: