[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oops! he borrat el /var/logEL Wed, 12 Sep 2007 15:27:39 +0200
"Pere Nubiola Radigales" <pere.nubiola@gmail.com> escrigué:

> 2007/9/12, surgen <ompastormosella@gmail.com>:
> 
> >
> > root@quak:/var/log# rm *
> >
> Em pensava que el rm * no es carrega els directoris si no estan buits.
> Que cal fer un rm -R *?
I es així, però fixa't que ell estava dins del /var/log

Salutacions


	MiquelReply to: