[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oops! he borrat el /var/logCertament, almenys jo necessito posar-hi el -R per eliminar directoris i el 
seu contingut.

Potser té un àlies "rm => rm -R", qui sap...

El Wednesday 12 September 2007 15:27, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> 2007/9/12, surgen <ompastormosella@gmail.com>:
> > root@quak:/var/log# rm *
>
> Em pensava que el rm * no es carrega els directoris si no estan buits.
> Que cal fer un rm -R *?
>
> > no estava com per fer-ho tornar a funcionar una altra vegada!!!
> >
> > Gràcies!
> >
> >
> > --
> > Everything happens for a reason
> > The Others are coming... http://quak.mine.nu/blog
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: